Hỗ trợ kỹ thuật News

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật您当前的位置:主页 > Hỗ trợ kỹ thuật >

Hỗ trợ kỹ thuật

2024-04-16 00:51:34

**Điều lệ Trường Tiểu học**

**Mục 1: Mục đích**

Điều lệ này được thiết lập để hướng dẫn hoạt động của Trường Tiểu học [tên trường], đảm bảo một môi trường học tập an toàn, trật tự và hiệu quả cho tất cả học sinh.

**Mục 2: Quyền và Trách nhiệm của Học sinh**

**Quyền:**

1. Nhận được nền giáo dục chất lượng cao trong một môi trường an toàn và tôn trọng.

2. Được đối xử công bằng và không có sự phân biệt đối xử.

3. Tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến một cách tôn trọng.

4. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các cơ hội học tập khác.

**Trách nhiệm:**

1. Tôn trọng quyền của người khác.

2. Ăn mặc phù hợp với quy định.

3. Có hành vi lịch sự và tôn trọng.

4. Tham gia tích cực vào quá trình học tập.

5. Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của trường.

**Mục 3: Quyền và Trách nhiệm của Giáo viên**

**Quyền:**

1. Giảng dạy trong một môi trường hỗ trợ và tôn trọng.

2. Tự do học thuật và sáng kiến giảng dạy.

3. Tiếp cận các nguồn lực và sự hỗ trợ chuyên nghiệp cần thiết.

**Trách nhiệm:**

1. Cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh.

2. Duy trì một môi trường học tập tích cực và hiệu quả.

3. Đối xử công bằng với tất cả học sinh.

4. Tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình của trường.

5. Giao tiếp thường xuyên với phụ huynh và người chăm sóc.

**Mục 4: Quyền và Trách nhiệm của Phụ huynh và Người chăm sóc**

**Quyền:**

1. tham gia vào quá trình giáo dục của con em mình.

2. Nhận thông tin thường xuyên về sự tiến bộ của trẻ.

3. Giọng nói của con em mình trong các vấn đề của trường.

4. Góp ý cho việc quản lý trường học.

**Trách nhiệm:**

1. Hỗ trợ con em mình trong quá trình học tập.

2. Đảm bảo con em mình đến trường đều đặn.

3. Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của trường.

điều lệ trường tiểu học

4. Giao tiếp với giáo viên và các cán bộ khác của trường khi cần thiết.

5. Hợp tác với nhà trường để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến con em mình.

**Mục 5: Kỳ vọng Hành vi**

Tất cả các thành viên của cộng đồng trường học được mong đợi thể hiện sự tôn trọng, trách nhiệm và tính liêm chính trong mọi lúc mọi nơi. Các hành vi không thể chấp nhận được bao gồm:

* Bạo lực, quấy rối hoặc bắt nạt

* Sử dụng ma túy hoặc rượu

* Ăn cắp hoặc phá hoại tài sản

* Sức khỏe tình dục không thích hợp

* Hay vắng mặt hoặc bỏ học

**Mục 6: Thi hành và Hậu quả**

Điều lệ này sẽ được thực thi công bằng và nhất quán. Các vi phạm có thể dẫn đến hậu quả kỷ luật, theo quyết định của hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu trường. Hậu quả kỷ luật có thể bao gồm:

* Cảnh báo bằng lời nói hoặc bằng văn bản

* Giam giờ

* Tạm dừng học

* Đuổi học

**Mục 7: Quá trình khiếu nại**

Mọi mối quan tâm hoặc khiếu nại liên quan đến Điều lệ này nên được nộp lên hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu. Quá trình đánh giá khiếu nại sẽ được công bằng và kịp thời.

**Mục 8: Sửa đổi**

Điều lệ này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định của hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho tất cả các bên liên quan.

**Mục 9: Chấp thuận và Ban hành**

Điều lệ này được chấp thuận và ban hành bởi ban giám hiệu của Trường Tiểu học [tên trường] vào ngày [ngày].

[返回]

友情链接: đăng ký fb88

vé số an giang-【hk887.vip sòng bài trực tuyến】主要经营:,**Điều lệ Trường Tiểu học****Mục 1: Mục đích**Điều lệ này được thiết lập để hướng dẫn hoạt động của Trường Tiểu học [tên